Mokesčio už mokslą tvarka

Iki kiekvieno mėnesio 25 d. sumokėti Teikėjui Varėnos rajono savivaldybės tarybos nustatytą mėnesinį mokestį

Mokesčio už mokslą tvarka