Kiti darbuotojai

Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos

kitų darbuotojų  sąrašas 2017 rugsėjo 1 d.

Eil.Nr. Pavardė, vardas Pareigybė
1 Makselienė Lina raštvedė, archyvarė
2 Užgirienė Diana bibliotekininkė, IT ir ryšių sistemų ekspoatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikė
3 Jonas Švedas ūkvedys
4 Gintas Svernelis darbininkas
5 Sosnina Polina budinti
6 Lebedzevičienė Vyda drabužininkė – valytoja
7 Martinaitienė Zita valytoja
 8  Čekanavičienė Marytė  drabužininkė