Mokytojai

 

Eil.

Nr.

Pavardė, vardas Pareigybė Dėstomas dalykas Išsilavinimas
1.         Bakulienė Renata L .e. direktoriaus pareigas,

muzikos mokytoja.

Akordeonas, ansamblis, 2 muzikos instrumentas. Aukštasis.
2.         Šemeškienė – Kleponytė Dalia Direktoriaus pavaduotoja,

dailės mokytoja.

Dailėtyra, diplominiai darbai. Aukštasis.
3.         Bakula Nerijus Muzikos vyresnysis mokytojas. Ankstyvasis meninis ugdymas. Aukštasis.
4.         Batulevičienė Angelė Muzikos  vyresnioji mokytoja. Chorinis dainavimas, solfedis, muzikos istorija. Aukštasis.
5.         Bachovas Darius Muzikos mokytojas,

Koncertmeisteris.

Akordeonas, solfedis, muzikos istorija. Aukštesnysis.
6.         Breidokas Kęstutis Muzikos vyresnysis mokytojas. Chorinis dainavimas, solinis dainavimas, muzikos istorija.           Aukštasis.
7.         Baukus Marijus Dailės mokytojas. Erdvinė raiška, dailės pažinimas ir reflektavimas,  skulptūra, piešimas, plastinė raiška, diplominiai darbai. Aukštasis.
8.         Barcys Vytas Muzikos mokytojas. Gitara, ansamblis. Aukštasis.
9.         Ciparis Modestas Pradedantysis muzikos mokytojas. Mušamieji. Aukštasis.
10.     Cironkienė Sigita Dailės mokytoja. Dailės pažinimas ir reflektavimas, dailėtyra, piešimas, tapyba, kompozicija, diplominiai darbai. Aukštesnysis.
11.     Černiauskas Vytautas Dailės vyresnysis mokytojas. Plastinė raiška, šriftas, kompozicija, diplominiai darbai. Aukštasis.
12.     Dzingelevičienė Nijolė Muzikos vyresnioji  mokytoja. Fortepijonas, 2 muzikos instrumentas. Aukštesnysis.
13.     Dudėnaitė Dalia Pradedančioji teatro mokytoja. Vaidyba, sceninė kalba, sceninis judesys, vaidinimų kūrimas, teatro istorija. Aukštasis.
14.     Jakavonienė Aldona Muzikos vyresnioji  mokytoja,

koncertmeisterė.

Fortepijonas, 2 muzikos instrumentas. Aukštesnysis.
15.     Kašėtienė Aušra Muzikos vyresnioji  mokytoja. Fortepijonas, 2 muzikos instrumentas, muzikos istorija, chorinis dainavimas, solinis dainavimas. Aukštesnysis.
16.     Kondrotaitė Ugnė Jurgita Muzikos mokytoja metodininkė. Smuikas, ansamblis, ankstyvojo meninio ugdymo programa.  Aukštasis.
17.     Kračius Valerijus Pradedantysis muzikos mokytojas. Akordeonas. Aukštesnysis.
18.     Lesniauskienė Rūta Dailės vyresnioji  mokytoja Dailės pažinimas ir reflektavimas, dailėtyra, piešimas,  tapyba, kompozicija, diplominiai darbai. Aukštesnysis.
19.     Liutkutė Aušra Muzikos mokytoja Solinis dainavimas, vokalinis ansamblis. Aukštasis.
20.     Meduneckytė – Tamošiūnienė Ineta Muzikos mokytoja Folklorinis dainavimas, ansamblis, muzikos istorija. Aukštasis.
21.     Petruškevičienė Laima Muzikos vyresnioji  mokytoja, koncertmeisterė.  Fortepijonas, 2 muzikos instrumentas. Aukštesnysis.
22.     Pridotkienė Romualda Muzikos vyresnioji mokytoja Smuikas, ansamblis. Aukštasis.
23.     Selevičienė Daiva Muzikos vyresnioji  mokytoja. Chorinis dainavimas, solfedžio, muzikos istorija, 2 muzikos instrumentas. Aukštasis.
24.     Sinkevičienė Elvyra Muzikos mokytoja metodininkė, koncertmeisterė. Fortepijonas, 2 muzikos instrumentas, ankstyvojo meninio ugdymo programa. Aukštasis.
25.     Šemeška Antanas Valdemaras Dailės mokytojas metodininkas. Erdvinė raiška, piešimas, šriftas, tapyba, kompozicija,  diplominiai darbai. Aukštasis.
26.     Tiškus Albertas Muzikos mokytojas. Pučiamieji, ansamblis. Aukštesnysis.
27.     Tiškienė Loreta Muzikos mokytoja metodininkė Chorinis dainavimas, solfedžio, fortepijonas. Aukštasis
28.     Zalanskienė Ilona Muzikos mokytoja metodininkė. Chorinis dainavimas, solinis dainavimas, ansamblis, fortepijonas. Aukštasis
  Žūkaitė Jolita Muzikos vyresnioji  mokytoja Fortepijonas, 2 muzikos instrumentas, solfedžio. Aukštesnysis
30.     Žemaitytė Ona Muzikos vyresnioji  mokytoja. Fortepijonas, 2 muzikos instrumentas Aukštasis.