Mokyklos taryba

Mokyklos taryba (toliau – Taryba) yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija. Taryba telkia Mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti aktualius Mokyklai klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Mokyklos interesams.

2016-09-01 Įsak. V-5-50

Mokyklos taryba

  1. Aldona Jakavonienė – mokyklos tarybos pirmininkė
  2. Laima Petruškevičienė – sekretorė
  3. Loreta Tiškienė – narė
  4. Dalia Šemeškienė-Kleponytė – narė
  5. Tatjana Švedienė – narė
  6. Rasa Alekšiūnienė – narė
  7. Viltė Beržanskaitė – narys
  8. Ignė Blažulionytė – narė