Padėka

Visada esame dėkingi už paramą, kuri mums labai reikalinga. Merkinės bistro „Šilo kopa“ Merkinės skyriui įteikė 100 eurų čekį, dailės priemonėms įsigyti. Tą ir padarėme, nuoširdus AČIŪ.