Aktyvūs ugdymo metodai folklorinio dainavimo pamokose

Folklorinio dainavimo specialybės mokiniai su mokytoja Ineta Meduneckyte Tamošiūniene rugsėjo – spalio pamokas skyrė aktyviai pažintinei veiklai – „Pažink savo kraštą“.

Rugsėjo mėnesį mokėsi mūsų krašto tradicinių šokių ir dalyvavo miesto akcijoje „Visa Varėna šoka“.

Spalio 11 d. visa klasė keliavo pas Varėnos regiono etnografę Liną Būdienę sužinoti  apie dzūkų papročius, tradicijas, tradicinius instrumentus, prisimatuoti dzūkiškų tradicinių drabužių, mokėsi senųjų vaikiškų dainų bei žaidimų. Susipažino ir su Linos Būdienės vadovaujamu vaikų folkloro ansambliu „Kukucis“. Kartu dainuoti, žaisti ir šokti buvo labai smagu!

Spalio 17d. visi folklorinio dainavimo pirmokai  mokėsi groti garsiausiu lietuvišku instrumentu – kanklėmis. Varėnos regiono folkloro specialistė Vaida Naruševičiūtė ne tik pamokė pirmųjų akordų bet ir pademonstravo kaip grojama dzūkijoje paplitusiais cimbolais.