Naujienos

 

 

Gerbiami tėveliai, globėjai,

Informuojame, kad nuo 2018/2019 m.m. prašant lengvatos dėl mokesčio už mokslą mokykloje turite patys išsiimti pažymas iš paramos skyriaus gyvenantiems mieste, arba seniūnijose tiems kurie gyvena kaimo vietovėse. Šias pažymas kuo skubiau pristatykite mokyklos administracijai, arba mokytojai Nijolei Dzingelevičienei. Įsigaliojus Bendrąjam duomenų apsaugos reglamentui asmens kodų prašymuose rašyti nereikia.  Varėnos miesto Tarybos sprendimas įsigaliojęs nuo 2018 m. vasario 1 d. pagal kurį mokiniai gali gauti lengvatą už mokslą, nesikeitė. Laukiame jūsų pažymų iki rugsėjo 20 d.

MOKESČIO UŽ MOKSLĄ TVARKA